Ngành Y tế hưởng ứng chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Ngày đăng: 08/09, 15:14

Hưởng ứng chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Bộ Y tế ban hành công văn số 745/KH-BYT ngày 11/08/2015 về việc tổ chức chiến dịch tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VI với chủ đề “Ngành Y- Vinh dự và Trách nhiệm”.

            Theo đó: các cơ quan báo, tạp chí ngành Y tế, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, T5g, cần tuyên truyền như xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, giao lưu trực tuyến nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình của ngành Y…Tại địa phương, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh chủ động xây dựng phóng sự , tin, bài viết về những tấm gương thầy thuốc, cán bộ y tế điển hình tiên tiến tại địa phương. Xây dựng banner nổi trên nền trang tin điện tử “Hưởng ứng chào mừng đại hội Thi đua yêu nước ngành y tế lần thứ VI ”.

 

File đính kèm

    KH-745.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học