Thông báo số: 222/TB-SYT ngày 10/8/2017 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai "Về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành nghề Dược"

Ngày đăng: 06/09, 07:19

 

File đính kèm

    222.signed.pdf
    TÀI LIỆU HỒ SƠ KÈM THEO.rar
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học