Đề nghị các đơn vị trực thuộc góp ý vào dự thảo Báo cáo năm 2017.

Ngày đăng: 23/01, 08:28

 

File đính kèm

    Dự thảo báo cáo năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai.PDF
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học