Hội thảo xây dựng kế hoạch hợp tác y tế với WHO, tài khóa 2016-2017

Ngày đăng: 08/09, 15:39

Sáng ngày 31/08/2015 tại Hải Phòng, Ban quản lý dự án hợp tác y tế với WHO tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch Dự án hợp tác y tế với WHO, tài khóa 2016-2017.

Tham dự hội thảo có TS. Phan Lê Thu Hằng – Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc dự án; TS. Lokky Wai – Trưởng đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam; Ông Đậu Xuân Cảnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ; cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục của Bộ Y tế, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính, và thành viên đến từ Tổ chức y tế thế giới, Ban quản lý dự án.

31_08_2015_Chị hằng phát biểu.jpg

TS. Phan Lê Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc Dự án phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo TS. Phan Lê Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, Giám đốc dự án cho biết:Trong những năm qua cùng với nguồn ngân sách của Nhà nước, ngành Y tế Việt Nam cũng nhận được sự ưu tiên và hỗ trợ rất lớn của các Chính phủ và Tổ chức quốc tế như: WB, ADB, JICA, WHO…Những nguồn hỗ trợ đó có vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ ngành y tế Việt Nam giải quyết những thách thức trong các lĩnh vực như: phòng chống dịch bệnh; nâng cấp cơ sở vật chất;Trang thiết bị; đào tạo cán bộ; nâng cao chất lượng dịch vụ KCB; xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách y tế qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

31_08_2015_anh canh.jpg

Ông Đậu Xuân Cảnh,  Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ phát biểu

Giám đốc dự án TS. Phan Lê Thu Hằng nhấn mạnh thời gian qua Tổ chức Y tế Thế giới, đã hỗ trợ có hiệu quả cho ngành Y tế Việt Nam trong các lĩnh vực như:  đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng các chiến lược y tế, tiêm chủng mở rộng, Lao, Sốt rét và đặc biệt nhất là gần đây WHO đã rất tích cực trong việc hỗ trợ Việt Nam phát hiện và đẩy lùi các dịch bệnh dịch mới nổi như dịch SARs, Mers CoV, dịch cúm A/H5N1, H1N1…

31_08_2015_đại diện Who phát biểu.jpg
Theo TS. Lokky Wai – Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Theo TS. Lokky Wai – Trưởng Đại diện Văn phòng WHO tại Việt Nam cho rằng: Việt Nam đã được rất nhiều thành tựu lớn về Kinh tế, đã trở thành một nước có thu nhập bình quân, và cũng đạt được nhiều thành tựu. Đặc biệt là ngành y tế đã đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cũng như đạt được nhiều thành tựu khác. Tuy nhiên bên cạnh đó Việt Nam đang gặp phải thách thức mới như dân số già hóa, sự gia tăng của các bệnh không lây nhiễm, sự bất công bằng trong sức khỏe còn dai giẳng, sự thay đổi trong kỳ vọng của nhân dân về các loại hình và chất lượng dịch vụ y tế… Ông hy vọng và tin tưởng rằng trong thời gian tiếp theo Y tế Việt Nam có khả năng để giải quyết được những vấn đề hiện đang còn tồn đọng.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe TS. Phan Lê Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Giám đốc dự án báo cáo đánh giá tiến độ triển khai chương trình hợp tác tài khóa 2014-2015 cũng như những ưu tiên của Hệ thống Y tế Việt Nam trong thời gian tới. Và được nghe TS. Gabit Ismailov cán bộ quản lý chương trình giới thiệu tóm tắt về chương trình tài khóa 2016-2017. Trên cơ sở đó các đại biểu đã cùng thảo luận và có các bài tham luận cho những hoạch định của hoạt động dự án trong năm tới. Từ năm 2014-2019 có 6 ưu tiên là các mốc được WHO đưa ra cho các quốc gia thành viên đó là:

1.    Bao phủ y tế toàn dân

2.    Điều kiện Y tế Quốc tế (2005)

3.    Tăng cường khả năng tiêp cận các sản phẩm dược

4.    Các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường quyết định đến sức khỏe

5.    Bệnh không truyền nhiễm

6.    Các mục tiêu thiên niên kỷ liên quan đến y tế

31_08_2015_2016.jpg


TS. Gabit Ismailov cán bộ quản lý chương trình giới thiệu tóm tắt và trình bày về những điểm ưu tiên cho chương trình tài khóa 2016-2017

Tại Việt Nam, ưu tiên y tế đối với Dự án hợp tác y tế với WHO, giai đoạn 2016-2017 bao gồm: Bệnh truyền nhiễm, bệnh không truyền nhiễm; nâng cao sức khỏe thông qua cải thiện lối sống; hệ thống Y tế; chuẩn bị giám sát và ứng phó.

31_08_2015_toan canh.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Hiện nay Hệ thống Y tế Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức cần giải quyết như: già hóa dân số, sự mất cân đối của hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở, việc cắt giảm các đầu mối và cắt giảm ngân sách từ nguồn ODA. Hội thảo này là sẽ tiền đề cho kế hoạch Dự án Hợp tác Y tế với Tổ chức Y tế thể giới tài khóa 2016-2017 được thống nhất đảm bảo chất lượng phù hợp với những nội dung, chính sách ưu tiên về sức khỏe mà Bộ Y tế đã đặt ra cũng như phù hợp với những ưu tiên mà WHO đã xác định trên phạm vi toàn cầu.

Hội thảo được diễn ra trong vòng 01 ngày.
Nguồn: Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học