Thông báo số: 49/TB-SYT ngày 20/3/2018 Về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành nghề Dược đối với cơ sở phân phối.

Ngày đăng: 20/03, 16:45

 

File đính kèm

    49.signed.pdf
    HS TTHC_GDP_HC.doc
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học