Thông báo số: 73/KHTC-YTDP ngày 16/3/2018 Về việc tìm đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô hư hỏng, không đảm bảo hoạt động.

Ngày đăng: 28/03, 07:06

 

File đính kèm

    73.PDF
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học