Kế hoạch số: 412/KH-SYT ngày 13/4/2018 Về việc đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược (Đợt I năm 2018)

Ngày đăng: 13/04, 09:02

 

File đính kèm

    412.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học