103/TB-SYT Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Y tế tại buổi giao ban ngày 07/5/2018 về nội dung triển khai thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản đối với tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018.

Ngày đăng: 24/05, 17:05

 

File đính kèm

    103.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học