Tờ trình số: 189/TTr-BV V/v xin thanh lý xe ô tô do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai quản lý, sử dụng.

Ngày đăng: 16/05, 13:23

 

File đính kèm

    189.PDF
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học