TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK PƠ TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN BẠI LIỆT (IPV)

Ngày đăng: 20/06, 17:02

Để triển khai tiêm vắc xin Bại liệt (IPV) trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao và đảm bảo an toàn tiêm chủng trong công tác triển khai. Ngày 20/6/2018, Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ tổ chức tập huấn triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Tham gia lớp tập huấn có 16 học viên là Trưởng Trạm và cán bộ chuyên trách chương trình tiêm chủng mở rộng của Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp Tập huấn, các học viên được tìm hiểu: Vắc xin IPV và cách bảo quản; Tính an toàn của vắc xin, khám sàng lọc và chỉ định tiêm vắc xin; tư vấn trước tiêm chủng; thực hành tiêm chủng an toàn; hướng dẫn theo dõi chăm sóc sau tiêm chủng; theo dõi xác định chẩn đoán nguyên nhân, xử trí phản ứng sau tiêm chủng, ghi chép báo cáo.

Thông qua lớp tập huấn các học viên được cung cấp những kiến thức quan trọng và cần thiết, khả năng thực hành an toàn về tiêm chủng trong công tác triển khai tiêm vắc xin IPV. Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành, xử lý các tình huống xảy ra đối với trẻ sau tiêm, từ đó áp dụng có hiệu quả vào công tác tiêm chủng tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

P. Nga – TT TT&GDSK

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ