Thông báo số: 201/TB-SYT ngày 31/8/2018 V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng: 31/08, 14:20

 

File đính kèm

    201.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học