TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2018

Ngày đăng: 16/11, 14:33

H

ưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018, được phát động trong cả nước từ ngày 10/11 đến ngày 10/12.Với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020”(90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi rút; 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút kiểm soát được số lượng vi rút ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác).

Ngành Y tế Gia Laitriển khai thực hiện Tháng hành động tập trung các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng phòng, chống HIV/AIDS như Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng, đồng thời truyền thông trực tiếp bao gồm truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm, thăm hộ gia đình người nhiễm HIV hoặc người có hành vi nguy cơ cao, nói chuyện chuyên đề, phổ biến Luật phòng, chống HIV/AIDS, đăng tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng trong Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; truyền thông lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền…

Mặt khác, Tăng cường giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; Dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS và giới thiệu chi tiết các cơ sở cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS sẵn có tại địa phương, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Tập trung cao điểm tư vấn xét nghiệm HIV cho các đối tượng nguy cơ cao; Tăng cường hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV như thường quy giám sát HIV/AIDS; Quản lý thuốc điều trị kháng vi rút HIV (ARV), thuốc nhiễm trùng cơ hội.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng của các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm HIV, Bảo hiểm Y tế và điều trị HIV/AIDS đến cộng đồng.
                     Th. Loan (T4G)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học