HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT DÂN SỐ VÀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng: 13/12, 16:49

Ngày 13/12/2018, Sở Y tế Gia Lai tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật Dân số và công tác Dân số trong tình hình mới” năm 2018. Tham dự Hội thi có 16 đội, mỗi đội gồm 5 thành viên là các tuyên truyền viên, cán bộ chuyên trách dân số đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đội thi lần lượt trải qua các phần thi gồm: phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi xử lý tình huống, xoay quanh các nội dung: Nghị quyết số 21, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về công tác dân số trong tình hình mới”; Kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn về dân số, chăm sóc SKSS/KHHGĐ, nâng cao ch