HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN SÁNG KIẾN KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ TỈNH GIA LAI NĂM 2018

Ngày đăng: 27/12, 08:16

Ngày 25/12/2018, Ban quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin tỉnh Gia Lai” (BQLDA RAI2E) tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Tham dự Hội nghị có ông Mai Thanh Bình - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Ths. Bs. Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng ban Quản lý Dự án cùng các thành viên Ban Quản lý Dự án; đại diện phòng chức năng Sở Y tế; Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của Ban Quản lý Dự án các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng đánh giá kết quả cụ thể triển khai dự án trong năm 2018, qua đó tỷ lệ bệnh nhân sốt rét là 0,68/1.000 DSC; số bệnh nhân sốt rét là 1.040 ca, tăng 23,07% so với năm 2017; Địa bàn sốt rét tập trung chủ yếu tại 3 huyện Krông Pa, Đức Cơ, Ia Pa; tỷ lệ các ca P.falciparum điều trị bằng thuốc phối hợp dẫn chất Artemisinin (ACT) đạt 100%; Tổ chức 37 lớp tập huấn tại các tuyến, Xây dựng và sản xuất 14 pano truyền thông tại vùng sốt rét lưu hành.

Năm 2019, Ban Quản lý Dự án đề ra mục tiêu cụ thể: Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và hiệu quả tại các cơ sở y tế Nhà nước. Đảm bảo diện bao phủ các biện pháp Phòng chống sốt rét thích hợp, hiệu quả cho dân có nguy cơ mắc sốt rét. Tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ, đảm bảo đủ khả năng phòng chống dịch sốt rét. Nâng cao nhận thức thay đổi hành vi phòng chống sốt rét cho cộng đồng. Quản lý và điều phối hiệu quả chương trình phòng chống và loại trừ sốt rét.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ths.Bs. Đinh Hà Nam đánh giá cao về kết quả thực hiện công tác phòng chống sốt rét tại các huyện trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh triển khai đảm bảo các hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao việc tiếp cận của đối tượng được hưởng dự án: Truyền thông, giáo dục sức khỏe, thay đổi hành vi của người dân trong phòng chống sốt rét; Cấp màn tẩm hóa chất tồn lưu dài cho người dân vùng sốt rét lưu hành; Chất lượng công tác chẩn đoán, điều trị và xử lý dịch sốt rét sớm được chú trọng và duy trì thông qua tăng cường hoạt động giám sát dịch tễ thường xuyên từ tuyến tỉnh, huyện, xã, thôn bản. Đồng thời, đề nghị các đơn vị cần bám sát vào mục tiêu cụ thể của Dự án để triển khai, thực hiện; Cập nhật số liệu, báo cáo kịp thời cho Ban quản lý Dự án; Thực hiện công tác tài chính đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Thu Loan (TT TT&GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ