1823/SYT-NVD

Ngày đăng: 15/02, 13:25

Về việc phân khai kết quả trúng thầu gói thầu số 01 cho các cơ sở y tế tham gia mua thuốc tập trung (Vì dung lượng quá lớn trên 300MB. Vì vậy, đơn vị nào có nhu cầu lấy file gốc xin mang theo USB liên hệ Văn phòng Sở để Copy). Xin cảm ơn!

 

File đính kèm

    1823.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học