80/QĐ-UBND

Ngày đăng: 15/02, 14:27

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho Sở Y tế ( trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh)

 

File đính kèm

    80.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học