GIA LAI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VIỆT NAM

Ngày đăng: 25/02, 13:45

Sở Y tế vừa có kế hoạch tổ chức phát động “Chương trình sức khỏe Việt Nam năm 2019 tại Gia Lai” nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2019); với mục đích tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời kêu gọi, phát động toàn dân thực hiện lối sống lành mạnh, dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Chương trình sức khỏe Việt Nam sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm tiến tới xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng giống nòi nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Phấn đấu đạt được ba mục tiêu cụ thể: bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho người dân, cộng đồng; Đảm bảo thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Trong giai đoạn 2018 - 2030, Chương trình Sức khỏe Việt Nam tập trung vào 11 lĩnh vực  chia làm 03 nhóm, bao gồm: nâng cao sức khỏe; bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật.

Một trong những giải pháp trọng tâm để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai chính là truyền thông và vận động xã hội. Phát huy hiệu quả vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, internet, tài liệu tuyên truyền gắn với các chương trình giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, các phong trào quần chúng. Ngoài ra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin truyền thông từ Trung ương đến địa phương để tuyên truyền, vận động các cấp và các tầng lớp nhân dân tham gia Chương trình. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,Sở Y tế là cơ quan chủ trì, hướng dẫn phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

P. Nga (Khoa TTGDSK - CDC)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học