Quyết định số: 705/QĐ-SYT ngày 08/8/2019 V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" - GPP.

Ngày đăng: 09/08, 13:30

 

File đính kèm

    705.signed.pdf
  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học