BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN THỰC PHẨM K37

Ngày đăng: 12/08, 10:28

Sáng ngày 08/8, tại Thành phố Pleiku,Sở Y tế Gia Lai phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra Chính Phủ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) K37 cho gần 80 cán bộ công chức, viên chức làm công tác ATTP của 17 huyện, thị xã, thành phố và 02 tỉnh Đắk Nông, Bình Định.

Từ ngày 08/8đến ngày 31/8, các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên Trường Cán bộ thanh tra trang bị các kiến thức cơ bản về Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành; phương pháp tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành; kỹ năng soạn thảo văn bản trong hoạt động thanh tra chuyên ngành; chứng cứ trong hoạt động thanh tra; quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; quy trình giải quyết tố cáo; những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra; quy trình tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm; tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm và thanh tra về công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm; ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, điều kiện an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu và thanh tra về ghi nhãn thực phẩm, quảng cáo, nhập khẩu thực phẩm; xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm…

Sau 3 tuần học tập, các học viên được truyền đạt 09 chuyên đề về những kiến thức cơ bản của pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh tra nói chung và kỹ năng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành nói riêng, giúp các học viên nâng cao kiến thực kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức hoạt động thanh tra chuyên ngành, từ đó vận dụng tốt vào thực tiễn công tác, từng bước nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

P. Nga (Khoa Truyền thông - GDSK)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học