TẬP HUẤNNÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT CHO CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ

Ngày đăng: 15/10, 10:22

Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Y tế về phòngchống bệnh sốt xuất huyết năm 2019. Trong 02 ngày (từ ngày 10 - 11/10), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực phòng chống Sốt xuất huyết cho 60 học viên là cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

            Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được giảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt các kiến thức cơ bản: Tình hình bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh; Truyền thông phòng chống bệnh SXH tại cộng đồng; Hướng dẫn giám sát, báo cáo, xử lý ổ dịch SXH; Sử dụng phận mềm quản lý báo cáo bệnh truyền nhiễm; Quy trình giám sát và điều tra véc tơ truyền bệnh SXH tại địa phương; Hướng dẫn phun hóa chất diệt muỗi tại cộng đồng…

          Lớp tập huấn giúp cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và kỹ năng phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn toàn tỉnh.

Lê Hương (Khao TTGDSK - CDC)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học