ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH GIA LAI, NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày đăng: 06/01, 09:50

Ngày 27/12/2019, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Ngọc Gia - UVBTV Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và đảng viên của 4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

   Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Y tế theo Quyết định số 01/ĐUSYT ngày 18/6/2019 của Đảng ủy Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất 06 Chi bộ: Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông GDSK, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm Phòng chống Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS. Hiện tại Đảng bộ bộ phận có 4 Chi bộ trực thuộc với 59 đảng viên.

   Đại hội đã thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. Cùng với đó, Đại hội cũng đã tham gia góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, bầu Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ bộ phận. Đồng chí Hồ Ngọc  Gia - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật được bầu làm Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí (trong đó 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết) và 01 đại biểu đương nhiên tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở Sở Y tế, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, nhiệm kỳ 2020-2022 với các mục tiêu: Phấn đấu 100% đảng viên, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 10% trở lên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp đảng viên mới từ 8 đảng viên trở lên...

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Hồ Ngọc Gia kêu gọi toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 của Đảng bộ bộ phận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ sở Sở Y tế.

                                                            Thu Loan (Khoa Truyền thông GDSK- CDC)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ