TẬP HUẤN QUẢN LÝ CA BỆNH SỐT RÉT CHO CÁN BỘ Y TẾ TUYẾN HUYỆN NĂM 2020

Ngày đăng: 17/07, 17:33

Từ ngày 16 đến ngày 18/7/2020, tại thành phố Pleiku, Ban Quản lý Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin (gọi tắt là BQLDA RAI2E) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn cho 34 cán bộ y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố về quản lý ca bệnh, bao gồm: Chẩn đoán, điều trị, quản lý ca bệnh và giám sát/theo dõi sốt rét năm 2020.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn, trao đổi những nội dung về: Khái niệm, định nghĩa và tầm quan trọng trong giám sát sốt rét; giám sát trong giai đoạn phòng chống sốt rét; giám sát trong giai đoạn loại trừ sốt rét; giám sát trong giai đoạn đề phòng sốt rét quay trở lại; hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu trong hệ thống giám sát sốt rét, hướng dẫn sử dụng một số các biểu mẫu báo cáo của DA RAI2E và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét theo Quyết định số 2699/QĐ-BYT ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Trong thời gian tập huấn, Ban tổ chức lớp đã tiến hành kiểm tra đầu vào và đầu ra để giúp các học viên trang bị, cập nhật các kiến thức về quản lý ca bệnh sốt rét tại địa phương cũng như sử dụng thành thạo các biểu mẫu thống kê, báo cáo theo quy định của Dự án một cách kịp thời và chính xác. Sau khi tham dự lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng về quản lý ca bệnh sốt rét như: Chẩn đoán, điều trị, kiểm soát ca bệnh và giám sát/theo dõi bệnh sốt rét để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả DA RAI2E vào thực tiễn công tác phòng chống sốt rét tại địa phương.

                                                         Lê Hương (Khoa Truyền thông GDSK – CDC)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học