Công đoàn Ngành Y tế Gia Lai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng: 28/07, 16:36

Chiều ngày 27/7/2020, tại Hội trường Sở Y tế Gia Lai, Công đoàn Ngành Y tế tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, lao động (CCVC-LĐ), giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Y tế; Thường trực Công đoàn ngành Y tế; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế cùng 16 cá nhân điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, lao động Ngành Y tế, giai đoạn 2015 - 2020.

Hiện toàn Ngành có 21 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành với tổng số 2.092/2.111 CCVC-LĐ; trong đó đoàn viên nữ 1.503 người. Có 14 CĐCS thuộc khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 07 CĐCS thuộc khu vực ngoài nhà nước.

Trong 05 năm qua (2015 - 2020) dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Sở Y tế, phong trào công chức, viên chức, lao động Ngành Y tế đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, biểu dương: Cấp CĐCS được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 01 cờ thi đua và 03 bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 03 Bằng khen; Công đoàn Ngành Y tế tặng 50 Giấy khen. Đối với cá nhân, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 03 Bằng Lao động sáng tạo, 02 Bằng khen; UBND tỉnh Gia Lai tặng 06 Bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 22 Bằng khen; Công đoàn Ngành Y tế tặng 350 Giấy khen; số CĐCS vững mạnh đạt 95% trở lên và trên 95% cá nhân đạt đoàn viên Công đoàn xuất sắc.

Hội nghị đã được nghe 03 báo cáo tham luận của các CĐCS xoay quanh các nội dung phong trào thực hiện chuyên môn, y đức, trong đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực thực hiện trong giai đoạn tới: Tăng cường mối quan hệ giữa Công đoàn và Chính quyền để nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công quần chúng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện quy tắc ứng xử trong Bệnh viện nâng cao y đức nghề nghiệp của cán bộ y tế kết hợp với việc thực hiện 5S tại Bệnh viện.

Hội nghị đã biểu dương 15 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 2.111 CCVC-LĐ và 01 tập thể điển hình trong các Phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020.

Cũng trong Hội nghị này, Công đoàn ngành Y tế Gia Lai đã phát động phong trào thi đua, giai đoạn 2020 - 2025 với mục tiêu lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X và Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ tỉnh Gia Lai lần thứ V.

Hội nghị điển hình tiên tiến trong công chức, viên chức, lao động Công đoàn Ngành Y tế, giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc cổ vũ, động viên các đoàn viên, CCVC-LĐ tiếp tục hăng say lao động, hăng hái tham gia các hoạt động phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2020 - 2025.

Thu Loan (Khoa Truyền thông - CDC)

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học