Hoạt động của Lãnh đạo Sở
NGÀNH Y TẾ GIA LAI: THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ  CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NGÀNH Y TẾ GIA LAI: THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày đăng: 26/03, 17:04

​ Thời gian qua, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với hệ thống các giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, đạt được kết quả bước đầu quan trọng, toàn diện, được cộng đồng Quốc tế và nhân dân đánh giá cao. Theo...

  Quản lý nhà nước về y tế

Lĩnh vực YLĩnh vực DượcLĩnh vực trang thiết bị y tếAn toàn sinh học