1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị:

Bệnh viện 331 được thành lập theo Quyết định số 110/NN-TCCB ngày 12/05/1982 của Bộ Nông nghiệp.

Sau đó, Bệnh viện 331 được chuyển giao từ Trung tâm Y tế Bộ Nông Nghiệp và PTNT về Sở Y tế Gia Lai quản lý từ năm 2014 theo Quyết định số 2768/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2013 về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bệnh viện 331 về Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Từ 01/4/2014 Bệnh viện 331 trực thuộc Sở Y tế Gia Lai quản lý theo Quyết định 733/QĐ-BNN-TCCB ngày 15 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT.

Theo Quyết định 165/QĐ-SYT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện 331, Bệnh viện bao gồm 04 phòng chức năng và 07 khoa chuyên môn.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc.

2.1. Cơ cấu tổ chức: Gồm có 04 phòng chức năng và 07 khoa chuyên môn

*Các phòng chức năng: 04 phòng

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Điều dưỡng;

          *Các khoa chuyên môn: gồm có 07 khoa

- Khoa Khám bệnh - Hồi sứccấp cứu;

- Khoa Liên chuyên khoa TMH - RHM;

- Khoa Ngoại Sản

- Khoa Nội - Nhi - Nhiễm;

- Khoa Y học cổ truyềnPhục hồi chức năng;

- Khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế;

- Khoa Cận lâm sàng;

2.2. Nhân lực: Tính đến 31/12/2020 Bệnh viện có 96 người. Trong đó:

- Viên chức: 65 người;

- Hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP: 10 người;

- HĐLĐ: 21 người

Chức năng nhiệm vụvà quyền hạn của Bệnh viện:Là cơ sở khám chữa bệnh

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

Vũ Trọng Dũng

PGĐ.Phụ trách

02693.506.968

 

Đứng đầu BV, chủ tài khoản của BV, phụ trách chung

2

Nguyễn Thành Chung

Phó giám đốc

0964.069.715

 

Phụ trách chuyên môn, phụ trách hành chính

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

- Tên cơ quan, đơn vị: BỆNH VIỆN 331

- Địa chỉ: 818 Phạm Văn Đồng, P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 02693.866540

- Số Fax:

- Địa chỉ thư điện tử: bv331@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Trần Thị Hằng; Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức –Hành chính

- Số điện thoại di động:0912.593.357                

Địa chỉ thư điện tử:bv331@gialai.gov.vn