- Trung tâm y tế huyện Đak Đoa được thành lập sau giải phóng năm 1975, trải qua nhiều giai đoạn và tỉnh hình thực tiễn của đất nước, dến ngày 21/08/2000 thực hiện  Nghị định số 73/ TTg-CP của Chính phủ chia tách huyện Mang Yang thành 2 huyện: Đak Đoa và Mang Yang .đến ngày 14 tháng 02 năm 2019 được Giám đốc Sở y tế tỉnh Gia lai ra Quyết định số 141/QĐ-SYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy dựa trên Quyết định số 590/QĐ-UBND , ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Gia lai về việc thành lập các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sát nhập Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện vào Trung tâm y tế cùng cấp, tổ chức lại Ban Y tế dự phòng thuộc Trung tâm y tế cấp huyện, sát nhập Bệnh viện đa khoa khu vực ( thị xã An khê, thị xã A Yun Pa) vào Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và  quyền hạn cuat tổ chức, đơn vị trực thuộc

Trung tâm y tế huyện Đak Đoa gồm: Ban Giám đốc, 04 phòng chức năng, 11 khoa chuyên môn, có 16 trạm y tế xã, 01 trạm y tế thị trấn.

a). Vị trí, chức năng

            Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, chịu sự quản lý, chỉ đạo chuyên môn của Sở Y tế về tổ chức biên chế, chuyên môn, nghiệp vụ, bổ nhiệm và đề bạt, quy hoạch cán bộ; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị tuyến tỉnh và trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa.

            Thực hiện chức năng phòng bệnh, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phục hồi chức năng, truyền thông Dân số- Kế hoạch hóa Gia đình và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn huyện.

            Trung tâm Y tế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện.

b). Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân.

- Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn ung, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyn tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định.

- Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn.

- Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

-Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.

- Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

          3.Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Lĩnh vực phụ trách

1

Nguyễn Văn Chính

Giám đốc

0905339635

bschinhdakdoa@gmail.com

Phụ trách chung

2

Phan Ngọc Danh

Phó giám đốc

0983831421

bsdanh@gmail.com

Hệ điều trị

3

Vũ Chí Hùng

Phó giám đốc

0388454289

vuchihungdpdd@gmail.com

Hệ y tế dự phòng

 

          4.Thông tin giao dịch chính thức:

          - Tên cơ quan: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAK ĐOA

          - Địa chỉ: số 146 đường Wừu, tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia lai.

          - Điện thoại: 0966211717

          - Địa chỉ thư điện tử: ttytdakdoa.gialai.gov.vn

          -Thông tin liên hệ: Trần Tấn Tuấn ; Chức vụ Trưởng phòng kế hoạch-Tài chính

          -Số điện thoại di động: 0905336389. Địa chỉ thư điện tử: tuantran68dakdoa@gmail.com