I.Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị:

 Năm 1990:  Trung tâm Y tế thị xã Pleiku (nay là Trung tâm Y tế Tp Pleiku), được thành lập theo QĐ số : 390/QĐ-UB/TC ngày 01 tháng 10 năm 1990 của UBND thị xã Pleiku, ( trên cơ sở Phòng y tế thị xã Pleiku) với sự hợp nhất gồm: Đội VSPD - SR; Phòng khám đa khoa; Trung tâm dịch vụ sinh đẻ kế hoạch; Nhà hộ sinh khu vực; Hội YHDT; Bệnh viện thị xã và 14 trạm YT xã phường. Với tổng số CBCC-VC : 120 người

Gồm : Ban Giám đốc; 02 phòng chức năng ( Phòng Y vụ và Phòng Tổ chức hành chính&TTr); Đội VSPD; Đội CSBMTE&KHHGĐ; Bệnh viện thị xã và 14 trạm YT xã phường

Đến năm 1993 : Thành lập 02 phòng khám khu vực trực thuộc (PKKV Trà Bá & PKKV Chư Á)

Năm 2006 : Được chia tách thành các đơn vị : Phòng y tế thành phố và 23 trạm y tế xã, phường; Trung tâm Y tế dự phòng TP Pleiku và Bệnh viện đa khoa TP Pleiku  theo Quyết định số: 112/2005/UBND ngày 05/9/2005 của UBND tỉnh Gia Lai; Trong đó Bệnh viện có TS CBCC-VC : 55 người; Trung tâm Y tế dự phòng thành phố: 17 người và Phòng Y tế- Y tế xã phường: 78 người.

Năm 2008: Thành lập TTYT thành phố theo Quyết định số: 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008, của UBND tỉnh Gia Lai, trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa cấp huyện; TTYTDP cấp huyện và các trạm Y tế xã. Với TSCBCC-VC: 172 người.

Cơ cấu gồm BGĐ; 04 phòng chức năng (KHTH, TCHC, Phòng Tài chính kế toán và Phòng Điều dưỡng); Bệnh viện đa khoa TP; Ban YTDP và 23 trạm YT xã, phường.

Tháng 01 năm 2019, sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ thành phố về Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, thành lập thêm phòng Dân số. Năm 2020, sáp nhập Trạm Y tế xã Chư Hdrông vào Trạm Y tế phường Chi Lăng.

 Tổng số CBCC-VC hiện nay: 291 người và 29 HĐ lao động.

 Lãnh đạo Trung tâm Y tế qua các thời kì:

 1. - Nguyễn Công Nhân - Giám đốc ( chuyển công tác đến Sở Y Tế Gia Lai tháng 6 năm 2006 )
 2. - Nguyễn Tự Tín - Giám đốc (22/6/2006)
 3. - Đoàn Nguyên Lộc - PGĐ ( nghỉ việc năm 2009)
 4. - Mạc Văn Thắng - PGĐ ( chuyển công tác đến TTBMTE tỉnh Gia Lai 1997)
 5. - Vũ Thị Lan - PGĐ ( Nghỉ hưu năm 2002)
 6. - Đặng Phước Toàn - PGĐ năm 2008, nghỉ hưu năm 2020
 7. - Ksor Hiền – Phó Giám đốc năm 2016, chuyển công tác đến ban CS&BV sức khỏe tỉnh tháng 10 năm 2017
 8. - Lê Thiện Thanh – Phó Giám đốc  năm 2016.
 9. - Phạm Thanh Hưng – Phó Giám đốc  năm 2018.

II.Thông tin về Cơ cấu tổ chức:

1. Ban Giám đốc : Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

2. Các phòng chức năng: 05 phòng

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính;

2.2. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ;

2.3. Phòng Tài chính - Kế toán;

2.4. Phòng Điều dưỡng;

2.5. Phòng Dân số.

3. Các Khoa lâm sàng và cận lâm sàng:  08 khoa

3.1. Khoa Khám bệnh;

3.2. Khoa Nội - Nhi - Nhiễm & HSCC;

3.3. Khoa Y học cổ truyền & PHCN;

3.4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

3.5. Khoa Ngoại tổng hợp;

3.6. Khoa Liên chuyên khoa Mắt-TMH-RHM;

3.7. Khoa Dược - TTB-VTYT;

3.8. Khoa Chẩn đoán hình ảnh - XN;

4. Các Khoa Y tế dự phòng: 03 khoa

4.1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

4.2. Khoa An toàn thực phẩm;

4.3. Khoa Y tế công cộng & Dinh dưỡng;

5. Trạm Y tế xã phường: 22 trạm y tế.

5.1. Trạm Y tế phường IaKring;

5.2. Trạm Y tế phường Diên Hồng;

5.3. Trạm Y tế phường Yên Đỗ;

5.4. Trạm Y tế phường Tây Sơn;

5.5. Trạm Y tế phường Hội Thương;

5.6. Trạm Y tế phường Hoa Lư;

5.7.Trạm Y tế phường Thống Nhất;

5.8. Trạm Y tế phường Đống Đa       ;

5.9. Trạm Y tế phường Yên Thế;

5.10. Trạm Y tế phường Hội Phú;

5.11. Trạm Y tế phường Trà Bá;

5.12. Trạm Y tế phường Phù Đổng;

5.13. Trạm Y tế phường Chi Lăng;

5.14. Trạm Y tế phường Thắng Lợi;

5.15. Trạm Y tế xã An Phú;

5.16. Trạm Y tế xã Tân Sơn;

5.17. Trạm Y tế xã Biển Hồ;

5.18. Trạm y tế xã Trà Đa;

5.19. Trạm Y tế xã Chư Ă;                         

5.20. Trạm Y tế xã IaKênh;

5.21. Trạm Y tế  xã Gào;

5.22. Trạm Y tế xã Diên Phú;

III. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Lĩnh vực phụ trách

01

Nguyễn Tự Tín

Giám đốc

0914031737

tinnt.pleiku@gialai.gov.vn

Phụ trách chung

02

Phạm Thanh Hưng

Phó Giám đốc

0913452000

hungpt.pleiku@gialai.gov.vn

Y tế dự phòng và Y tế xã phường

03

Lê Thiện Thanh

Phó Giám đốc

0913429838

thanhlt.pleiku@gialai.gov.vn

Điều trị, KCB

04

Nguyễn Hoàng

Trưởng Phòng KHNV

0984803927

hoangn.pleiku@gialai.gov.vn

Kế hoạch nghiệp vụ

05

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Phó trưởng Phòng KHNV

0976616931

huentn.pleiku@gialai.gov.vn

Kế hoạch nghiệp vụ

06

Nguyễn Bá Lý

Trưởng Phòng TCHC

0905026115

lynb.pleiku@gialai.gov.vn

Tổ chức

07

Lưu Thị Kim Oanh

Phó trưởng Phòng TCHC

0905264979

oanhltk1.pleiku@gialai.gov.vn

Tổ chức – hành chính

08

Lê Thị Thanh Huyền

Trưởng Phòng Điều dưỡng

0914524000

huyenltt.pleiku@gialai.gov.vn

Điều dưỡng

09

Lê Thị Hằng

Trưởng Phòng TCKT

0984224415

hanglt.pleiku@gialai.gov.vn

Tài chính kế toán

10

Trần Thị Thúy Lâm

Phó trưởng Phòng TCKT

0975332558

lamttt.pleiku@gialai.gov.vn

Tài chính kế toán

11

Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng Khoa Dược – TTB-VTYT

0914096115

huongntt.pleiku@gialai.gov.vn

Dược – TTB-VTYT

12

Lê Thanh Hà

Phó trưởng Khoa Dược – TTB-VTYT

0905557417

halt.pleiku@gialai.gov.vn

Dược – TTB-VTYT

13

Đinh Thị Thúy Kiều

Trưởng Phòng Dân số

0902750999

kieudtt.pleiku@gialai.gov.vn

Dân số

14

Vũ Hạnh Nguyên

Trưởng Khoa Khám bệnh

0935112388

nguyenvh.pleiku@gialai.gov.vn

 

15

Nguyễn Thị Kim Phú

Phó trưởng Khoa Khám bệnh

0977052025

phuntk.pleiku@gialai.gov.vn

 

16

Lê Thị Thúy Anh

Trưởng Khoa Nội-Nhi-Nhiễm

0986916371

anhltt.pleiku@gialai.gov.vn

 

17

Nguyễn Như Thịnh

Phó trưởng Khoa Nội-Nhi-Nhiễm

0983046607

thinhnn.pleiku@gialai.gov.vn

 

18

Phạm Thanh Dũng

Trưởng Khoa LCK

0913426630

dungpt.pleiku@gialai.gov.vn

 

18

Lê Ngọc Trung

Phó trưởng Khoa LCK

0911876688

trungln.pleiku@gialai.gov.vn

 

20

Nay Lin Đa

Trưởng Khoa CSSKSS

0917103795

danl.pleiku@gialai.gov.vn

 

21

Ngô Duy Anh

Phó trưởng Khoa CSSKSS

0901923600

anhnd.pleiku@gialai.gov.vn

 

22

Tăng Văn Thành

Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp

0914199031

thanhtv.pleiku@gialai.gov.vn

 

23

Dương Minh Nam

Phó PT Khoa YHCT &PHCN

0985284779

nandm.pleiku@gialai.gov.vn

 

24

Nguyễn Công Khoa

Phó PT Khoa CĐHA-XN

0838709039

khoanc.pleiku@gialai.gov.vn

 

25

Hoàng Thị Loan

Phó trưởng KHoa CĐHA-XN

0937789051

loanht.pleiku@gialai.gov.vn

 

26

Phan Thanh Tiến

Phó PT Khoa ATTP

0374608226

tienpt.pleiku@gialai.gov.vn

 

27

Trần Duy Khánh

Phụ trách Khoa KSBT&HIV/AIDS

0399619979

khanhtd.pleiku@gialai.gov.vn

 

28

Trần Thị Xuân Dung

Phụ trách Khoa YTCC&DD

0982549521

dungttx.pleiku@gialai.gov.vn

 

29

Huỳnh Thị Liên

Trưởng Trạm Y tế phường Diên Hồng

0914352395

tytdh.pleiku@gialai.gov.vn

 

30

Phan Thị Nga

Phó trưởng Trạm Y tế phường Yên Đỗ

0982143555

tytyd.pleiku@gialai.gov.vn

 

31

Vũ Thị Nhẫn

Phó trưởng Trạm Y tế phường Tây Sơn

0973992458

tytts.pleiku@gialai.gov.vn

 

32

Phạm Ngọc Thạch

Trưởng Trạm Y tế phường Hội Thương

0905336017

tytht.pleiku@gialai.gov.vn

 

33

Hà Thị Tuyết Lý

Phó trưởng Trạm Y tế phường Hoa Lư

0346292948

tythl.pleiku@gialai.gov.vn

 

34

Hà Thị Bảy

Phó trưởng Trạm Y tế phường Thống Nhất

0989693387

tyttn.pleiku@gialai.gov.vn

 

35

Lê Thị Miền

Phó trưởng Trạm Y tế phường Đống Đa

0983071320

tytdd.pleiku@gialai.gov.vn

 

36

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó trưởng Trạm Y tế phường Yên Thế

0973806139

tytyt.pleiku@gialai.gov.vn

 

37

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phó trưởng Trạm Y tế xã Tân Sơn

0976731115

tytts1.pleiku@gialai.gov.vn

 

38

Chẩm Thị Ngọc Mai

Phó trưởng Trạm Y tế xã Biển Hồ

0849050357

tytbh.pleiku@gialai.gov.vn

 

39

Nguyễn Văn Trọng

Trưởng Trạm Y tế xã Chư Á

0935112693

tytca.pleiku@gialai.gov.vn

 

40

Võ Thị Thanh Thủy

Phó trưởng Trạm Y tế xã An Phú

0399436014

tytap.pleiku@gialai.gov.vn

 

41

Hoàng Văn Hưởng

Phó trưởng Trạm Y tế phường Thắng Lợi

0366995179

tyttl.pleiku@gialai.gov.vn

 

42

Thái thị Ánh Thu

Phó trưởng Trạm Y tế phường Phù Đổng

0988632070

tytpd.pleiku@gialai.gov.vn

 

43

Nguyễn Thị Lệ

Phó trưởng Trạm Y tế phường Trà Bá

0976748870

tyttb.pleiku@gialai.gov.vn

 

44

Đỗ Thị Hà

Phó trưởng Trạm Y tế phường Chi Lăng

0985161869

tytcl.pleiku@gialai.gov.vn

 

45

Bùi Thị Lục

Phó trưởng Trạm Y tế xã Ia Kênh

0976611708

tytik.pleiku@gialai.gov.vn

 

46

Nguyễn Hữu Thạch

Phó trưởng Trạm Y tế xã Gào

0982843926

tytg.pleiku@gialai.gov.vn

 

47

Nguyễn Thị Hải Yến

Trưởng Trạm Y tế xã Diên Phú

0913457771

tytdp.pleiku@gialai.gov.vn

 

48

Huỳnh Thị Xuân Tuyết

Trưởng Trạm Y tế phường IaKring

0983189261

tytiakring.pleiku@gialai.gov.vn

 

49

Hồ Thái Sơn

Phó trưởng Trạm Y tế phường Hội Phú

096891079

tythp.pleiku@gialai.gov.vn

 

50

Trần Văn Nam

Phó trưởng Trạm Y tế xã Trà Đa

0978559557

tyttd.pleiku@gialai.gov.vn

 

IV. Thông tin giao dịch chính thức:

 • Tên cơ quan đơn vị: Trung tâm Y tế thành phố Pleiku
 • Địa chỉ: 17 Trần Quốc Toản, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại cơ quan: 02693606330
 • Số Fax: 0269 3887033
 • Địa chỉ thư điện tử: ttyt.pleiku@gialai.gov.vn
 • Thông tin liên hệ: Lưu Thị Kim Oanh – Phó trưởng Phòng TCHC

Điện thoại: 0905264979, Dịa chỉ thư điện tử: oanhltk1.pleiku@gialai.gov.vn