Ngành y tế huyện Ia Grai được thành lập từ năm 1964 tại núi Ia Sí, xã Ia Bă, huyện Ia Grai ngày nay, với tên gọi ban đầu là Bệnh xá khu IV.

         Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển ngành y tế huyện nhà, ngành y tế huyện Ia Grai đã có nhiều thay đổi, kể cả tên gọi và địa điểm:

          - Từ năm 1964 - 1975 tên gọi là bệnh xá khu IV đóng tại núi Ia Sí, xã Ia Bă, huyện Ia Grai ngày nay.

          - Từ năm 1975 - 1976 tên gọi là bệnh xá khu IV đóng tại xã Ia Der ngày nay.

          - Từ năm 1976 - 1978 tên gọi là bệnh viện Chư Pả đóng tại xã Ia Tô ngày nay.

          - Từ năm 1978 - 1985 bệnh viện Chư Pả chuyển về thôn Thắng trạch, thị trấn Ia Kha ngày nay.

         -  Từ năm 1985 - 1997 tên gọi là Trung tâm Y tế huyện Chư Pả.

         - Từ năm 1997 - 2006 sau khi chia tách huyện được đổi tên gọi là Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.

           + Từ năm 2006 - 2008 Trung tâm Y tế huyện chia tách thành 3 đơn vị: Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế dự phòng, các Trạm Y tế xã.        

          + Từ năm 2008 tới nay ngành y tế huyện Ia Grai gồm: Phòng Y tế huyện và Trung tâm Y tế huyện.

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị

 Trung tâm Y tế huyện Ia Grai là Trung tâm đa chức năng về nhiệm vụ: thực hiện công tác khám, chữa bệnh; Y tế dự phòng; dân số.

Thực hiện theo Quyết định số: 131/QĐ-SYT ngày 14/2/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.

Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường.

Thực hiện theo Quy chế Bệnh viện và Quy chế hoạt động của đơn vị.

Trung tâm Y tế huyện Ia Grai hiện tại gồm các đơn vị sau:

     1.1. Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế : 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.

     1.2. Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế xã:

     Gồm 09 khoa và 04 Phòng chức năng và 13 Trạm Y tế xã, thị trấn sau:

    - Khoa Khám bệnh - Hồi sức - Cấp cứu.

    - Khoa Ngoại tổng hợp - Liên chuyên khoa.

    - Khoa Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

    - Khoa Nội - Nhi - Nhiễm.

    - Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng.

    - Khoa Dược - Vật tư - Trang thiết bị y tế.

    - Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh.

    - Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS.

    - Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm.

    - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

    - Phòng Tổ chức - Hành chính.

    - Phòng Điều dưỡng.

    - Phòng dân số.

    - 13 Trạm Y tế xã, thị trấn.

1.3. Giường bệnh.

    - Các khoa Lâm sàng (Hệ Bệnh viện): Tổng số Giường theo kế hoạch: 70 giường, thực kê: 120 giường. 13 Trạm Y tế xã, thị trấn: Tổng số giường theo kế hoạch: 65 giường, thực kê 60 giường (Trạm Y tế thị trấn Ia kha không thu dung điiều trị ).

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Ngân Văn Thư

Giám đốc

0985654570

thunv.iagrai@gialai.gov.vn

Quản lý chung các mặt hoạt động của toàn Trung tâm Y tế huyện Ia Grai

02

Phạm Ngọc Văn

Phó Giám đốc

0986640908

vanpn.iagrai@gialai.gov.vn

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cấp trên về nhiệm vụ, phần việc được Giám đốc phân công.

 Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của cơ sở y tế khi được Giám đốc uỷ quyền.

03

Phạm Văn Nghiêm

Trưởng phòng KH-TC

0986241118

 

Các hoạt động về kế hoạch, tài chính, chuyên môn kỹ thuật của đơn vị; công tác thống kê, báo cáo, thường trực, chỉ đạo tuyến, chất lượng bệnh viện và các nhiệm vụ khác được phân công

04

Nguyễn Thị Kim Thúy

Phó Trưởng phòng TC-HC

0389988928

 

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thực hiện giải quyết chế độ cho cán bộ viên chức,

Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế cơ quan, quy chế dân chủ.

Làm tốt công tác tổ chức các buổi họp, hội nghị, hội thi…tổ chức tại cơ quan

05

Nguyễn Thị Trình

Trưởng phòng điều dưỡng

0905715285

 

Quản lý chung về công tác điều dưỡng của toàn đơn vị. Các mặt hoạt động về chăm sóc người bệnh, chống nhiễm khuẩn, và kết quả thực hiện các nhiệm khác khi được phân công

06

Lê Thị Vân

Phó khoa CSSKSS

0984177991

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
Tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chuyên ngành y.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa

07

Bàn Thị Thu Hương

Phó khoa Dược-TTB-VTYT

0349192798

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa

08

Nguyễn Như Quyền

Phó khoa kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

0974642702

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.

Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa.

09

Puih Năm

Phó khoa YTCC-DD-ATTP

0359816965

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
 Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa

10

Châu Chí Trung

Phó khoa YHCT-PHCN

0986372944

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

 Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
 Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa

11

Nguyễn Thị Nhiễu

Phụ trách phòng dân số

0966677753

 

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; truyền thông tư vấn, giáo dục sức khỏe; an toàn vệ sinh lao động trong y tế và các nhiệm vụ khác được phân công.

12

Nguyễn Quốc Đại

Phụ trách khoa Khám bệnh-HSS-CC

0984645945

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

 Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
 Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa.

13

Hoàng Anh Xuân

Phụ trách khoa Nội-Nhi-Nhiễm

0336197210

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

 Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
 Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa.

14

Rơ Mah Pler

Phụ trách khoa Ngoại TH-LCK

0866625211

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

 Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
 Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa.

15

Tô Phị Dũng

Phụ trách khoa Xét nghiệm và CĐHA

0966455481

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của khoa.

 Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện kế hoạch.
 Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của khoa.

16

Lê Văn Khoa

Trưởng trạm Y tế xã

0947516249

 

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

17

Lê Hữu Thành

Trưởng trạm Y tế xã Ia  Tô

0982126492

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

18

Nguyễn Thị Thanh Hậu

Trưởng trạm Y tế xã Ia Dêr

0935272792

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

19

Ksor Prưn

Trưởng trạm Y tế xã Ia Bă

0397671483

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

20

Rơ Châm Khim

Trưởng trạm Y tế xã Ia Sao

0389559430

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

21

Rơ Châm Byih

Trưởng trạm Y tế xã Ia O

0399241973

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

22

Nguyễn Văn Huyên

Phó trưởng trạm Y tế xã Ia Yok

0339723126

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

23

Ksor Huch

Trưởng trạm Y tế xã Ia Hrung

0379347761

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

24

Nguyễn Thị Thảo

Phó Trưởng trạm Y tế xã Ia Bă

0395008466

 

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước trưởng trạm y tế xã và cấp trên về nhiệm vụ, phần việc được trưởng trạm y tế xã phân công.
Thay mặt trưởng trạm y tế xã điều hành hoạt động của trạm y tế xã khi được trưởng trạm y tế xã uỷ quyền.

25

Đinh Thị Cất

Phó Trưởng trạm Y tế xã Ia Pếch

0398112709

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

26

Nguyễn Duy Hiển

Trưởng trạm Y tế xã Ia Chiă

0375091508

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

27

Ksor Sil

Phó Trưởng trạm Y tế xã Ia Khai

0348069137

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

28

Hoàng Thị Thanh

Phó Trưởng trạm Y tế thị trấn Ia Kha

0343947309

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

29

Phạm Thị Hải

Phó trưởng trạm Y tế xã Ia Yok

0336047711

 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trạm y tế xã.

Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong trạm y tế xã thực hiện kế hoạch.
Kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của trạm y tế xã.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

 

4. Thông tin giao dịch chính thức

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Ia Grai

- địa chỉ: 08 Quang Trung thị trấn Ia Kha huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan:

- số fax: 0593844844

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.iagrai@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Ngân Văn Thư; chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại di động: 0985654570,

- Địa chỉ thư điện tử: thunv.iagrai@gialai.gov.vn

Trên đây là Báo cáo cung cấp thông tin của Trung tâm Y tế huyện Ia Grai./.