- Bệnh viện đa khoa huyện Kbang được thành lập tháng 5 năm 1985 trên cơ sở tách huyện Kbang từ huyện An Khê

- Trung tâm Y tế huyện Kbang được thành lập từ tháng 09/1989 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa Liên hiệp Lâm Công Nghiệp  Kon Hà Nừng với Bệnh viện đa khoa huyện Kbang.

- Đến tháng 09/2005 được thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Kbang theo Quyết định số 112/2005/QĐ-UBND ngày 05/9/2005 Về việc thành lập Bệnh viện đa khoa các huyện, thị xã, thành phố.

- Đến Tháng 7/2008 được thành lập Trung tâm Y tế huyện Kbang trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện đa khoa huyện Kbang, trung tâm Y tế dự phòng huyện Kbang và các trạm y tế xã theo Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 Về việc thành lập Trung tâm Y tế cấp huyện trên cơ sở Bệnh viện đa khoa cấp huyện, Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện và các trạm y tế xã.

- Đến tháng 12/2018, thực hiện Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 Về việc thành lập các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện vào Trung tâm Y tế cùng cấp, tổ chức lại Ban Y tế dự phòng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện, sáp nhập bệnh viện đa khoa khu vực ( thị xã An Khê, thị xã AyunPa) vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

II.Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Kbang.

1. Về cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Y tế huyện Kbang: Gồm có:

    1. Ban Lãnh đạo Trung tâm:

- 01 Giám đốc : Bs Vũ Trung Hiếu

- 02 Phó giám đốc: Bs Nguyễn Hùng và Bs Đậu Đăng Khoa

1.2.Phòng chức năng: gồm có 04 phòng

- Phòng Kế hoạch –Tài chính

- Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phòng Điều dưỡng

- Phòng dân số

1.3. Các khoa lâm sàng: Gồm có 06 Khoa

- Khoa khám bệnh

- Khoa Hồi sức – Cấp cứu

- Khoa Nội – Nhi- Nhiễm

- Khoa YHCT&PHCN

- Khoa Ngoại – Liên chuyên khoa

- Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản

1.4. Các khoa cận lâm sàng: Gồm có

- Khoa Dược -Trang thiết bị - Vật tư y tế

- Khoa cận lâm sàng ( Xét nghiệm và Xquang)

- Khoa KSBT& HIV

- Khoa ATVSTP&DD

1.5. Về nhân lực:

- Tổng biến chế có đến 31/12/2020: 171 ( kể cả hợp đồng 11 người)

- Tuyến huyện: 102

- Tuyến xã: 69

- Bác sĩ: 38; BsCKI: 10 ( Bs tuyến xã 14)

- Y sĩ: 26  ( tuyến xã: 16)

- Điều dưỡng: 39 ( tuyến xã 15)

- Hộ sinh: 23 ( tuyến xã: 11)

- Cán bộ khác: 45 ( tuyến xã 13)

2. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Trung tâm Y tế huyện Kbang là đơn vị sự nghiệp  y tế công lập, trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện Kbang chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ba nhân dân huyện Kbang theo quy định của Pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện Kbang có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tê dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của Pháp Luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo Điều 4 của Thông tư 37/2016/TT-BYT; Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện và các văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy chế bệnh viện; Thông tư số 33/2015/TT-BYT; Thông tư số 16/2018/TT-BYT; Công văn số 4480/BYT-TCDS.

3.Thông tin về Lãnh đạo:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Lĩnh vực phụ trách

1

Vũ Trung Hiếu

Giám đốc

0905219509

hieubvkbang@gmail.com

Phụ trách chung

 

2

Nguyễn Hùng

P.giám đốc

0935029815

bshungbvkbang@gmail.com

Phụ trách khối  Chuyên môn

3

Đậu Đăng Khoa

P.giám đốc

0905267248

khoakbang64@gmail.com

Phụ trách hệ dự phòng và Y tế xã

 

4. Thông tin giao dịch chính thức:

- Tên cơ quan: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KBANG, TỈNH GIA LAI

- Địa chỉ: Số 67, đường Lê Lợi, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 0269.3834888

- Số Fax: 0269.3834888

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.kbang@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Nguyễn Quyết Thắng; Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Số điện thoại di đông: 0904677978

- Địa chỉ thư điện tử: thangyvubvkbang@gmail.com