1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị.

    Trung tâm y tế huyện Ia Pa được thành lập theo quyết định số  20/2003/QĐ-UBngày 03/03/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

    Trung tâm Y tế Ia Pa nằm ở trên đỉnh đèo với :

- Phía Đông Bắc giáp Chư SêMang Yang

 - Phía Bắc giáp Kông Chro

- Phía Tây giáp Ayun Pa và Phú Thiện

- Phía Nam giáp Krông Pa

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Trung tâm y tế Ia Pa gồm 10 khoa, 04 phòng và 09 trạm y tế xã, với tổng số nhân lực là 141 viên chức, người lao động, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác trên địa bàn;

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

1

Huỳnh Ngọc Thiên

Giám đốc

0903579309

thienhuynh1004@gmail.com

 

Phụ trách chung

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc).

- Tên cơ quan, đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN IA PA, TỈNH GIA LAI.

- Địa chỉ: Xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 0269 3655 311

- Số Fax:

- Địa chỉ thư điện tử: ttyt.iapa@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Huỳnh Ngọc Thiên; Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại di động: 0903 579 309 Địa chỉ thư điện