1. Quá trình hình thành và phát triển:

Được thành lập cuối năm 2000, Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện rất nhiều khó khăn: Bệnh viện chưa có cơ sở phải hoạt động tạm tại Trạm y tế thị trấn, 11 Trạm Y tế xã với cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị thiếu thốn. Nhân lực y tế vừa thiếu vừa yếu. Đường đến các xã và thôn làng khó khăn, mức sống thấp, nhận thức của người dân về sức khỏe chưa cao, còn nhiều hủ tục lạc hậu. Tổ chức hệ thống y tế qua nhiều lần tách nhập, phân cấp quản lý, chuyển giao đã gây không ít khó khăn trong công tác sắp xếp, điều hành và quản lý.

Với những đặc điểm trên, việc triển khai công tác y tế trên địa bàn những năm đầu gặp nhiều khó khăn: Công tác khám, chữa bệnh chỉ đáp ứng những bệnh thông thường, các trường hợp nặng đều phải chuyển tuyến trên. Việc triển khai các chương trình y tế quốc gia ở các xã đều phải có sự hỗ trợ của Trung tâm y tế.

 Được sự chỉ đạo và hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, UBND huyện, Trung tâm Y tế hiện nay hoạt động ổn định: Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế tương đối đầy đủ, nhân lực từng bước được bổ sung theo cơ cấu và yêu cầu nhiệm vụ. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đầy đủ và mang lại nhiều hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện.

 1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức:
 1. Đào tạo cán bộ y tế:
 1. Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học.
 2. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn.
 1. Nghiên cứu khoa học về y học:

a. Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Sở, cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

b. Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong địa bàn huyện và các ngành.

c. Kết hợp với Bệnh viện tuyến trên và các Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

 1. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (Bệnh viện hạng III) thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn.

b. Kết hợp với tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong địa bàn huyện và các ngành.

 1. Phòng bệnh:

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

 1. Hợp tác kinh tế y tế:

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

b. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

 1. Cơ cấu tổ chức:

Theo Quyết định số 122/QĐ-SYT ngày 14/02/2019 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, bao gồm:

I.Ban Lãnh đạo: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc

II. Các phòng chức năng: 04 phòng

1.  Phòng Tổ chức - Hành chính

2.  Phòng Kế hoạch - Tài chính

3.  Phòng Điều dưỡng

4.  Phòng Dân số

III. Các khoa chuyên môn: 8 khoa

 1. Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu
 2. Khoa Ngoại - Sản - Liên chuyên khoa
 3. Khoa Nội-Nhi-Nhiễm
 4. Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng
 5. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế
 6. Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
 7. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
 8. Khoa Y tế công cộng - Chăm sóc sức khỏe sinh sản - An toàn thực phẩm

IV. Trạm Y tế: 12 trạm

 1. Trạm y tế xã H'Ra
 2. Trạm y tế xã Đak Ta Ley
 3. Trạm y tế xã A Yun
 4. Trạm y tế xã Đak Jơ Ta
 5. Trạm y tế xã Đăk Yă
 6. Trạm y tế thị trấn Kon Dỡng
 7. Trạm y tế xã Đăk Djrăng
 8. Trạm y tế xã Lơ Pang
 9. Trạm y tế xã Đê Ar
 10. Trạm y tế xã Kon Chiêng
 11. Trạm y tế xã Đăk Trôi
 12. Trạm y tế xã Kon Thụp
 1. Thông tin về lãnh đạo:

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Số ĐT liên hệ

Địa chỉ thư điện tử

Lĩnh vực phụ trách

1

Bùi Văn Sơn

Giám đốc

0935.753.779

bssonmangyang1207@gmail.com

Phụ trách chung

2

Trần Bá Thanh

Phó Giám đốc

0915.224.814

bathanhmy@gmail.com

Phụ trách hệ Dự phòng, Y tế xã, dân số

3

Đồng Văn Chín

Phó Giám đốc

0905.532.278

dongvanchin1973@gmail.com

Phụ trách hệ Bệnh viện

 

 1. Thông tin giao dịch chính thức:
 • Tên cơ quan đơn vị:Trung tâm Y tế huyện Mang Yang
 • Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, Tổ 6 - Thị trấn Kon Dỡng - Huyện Mang Yang - Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại cơ quan: 0269.3.839.419
 • Số Fax:0269.3.839.419
 • Địa chỉ thư điện tử:ttyt.mangyang@gialai.gov.vn
 • Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Thiên Thanh; Chức vụ: Phó phòng TC-HC
 • Số điện thoại di động: 0948.122.349; Địa chỉ thư điện tử: thanh.thien15@gmail.com

 

Trên đây là báo cáo một số thông tin của Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, xin báo cáo để Sở Y tế được biết.