1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan, đơn vị

            Tiền thân Trung tâm Giám định Y khoa là Hội đồng Giám định Y khoa được thành lập vào năm 1976 theo quyết định số 86/QĐ - TC ngày 23 tháng 4 năm 1976 của Ủy ban nhân dân Cách Mạng tỉnh Gia Lai Kon Tum do Bác sỹ Võ Văn Nguyên - Phó ty Y tế tỉnh kiêm bệnh viện trưởng tỉnh Gia Lai Kon Tum làm Chủ tịch hội đồng, Bác sỹ Tô Văn Công - Bệnh viện phó Bệnh viện tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội đồng, Bác sỹ: Phạm Ngọc Thành làm Ủy viên thường trực, Bác sỹ Phạm Ngọc Minh - Ủy viên Hội đồng, Y sỹ Sô Ly - Ủy viên Hội đồng.

          Vào năm 1989 Phòng Giám định Y khoa được thành lập trực thuộc Sở Y tế là cơ quan thường trực cùa Hội đồng Giám định Y khoa trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai.

          Qua quá trình hoạt động, Phòng Giám định Y khoa được đổi tên thành Trung tâm Giám định Y khoa Gia Lai theo Quyết định số 309/QĐ - UBND ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

          Qua nhiều thời kỳ, đơn vị đã trải qua các đời lãnh đạo như: Bác sỹ Võ Văn Nguyên ( Chủ tịch Hội đồng), Bác sỹ Tô Văn Công ( Phó Chủ tịch Hội đồng), Bác sỹ: Phạm Văn Thành( Ủy viên thường trực Hội đồng) là những lãnh đạo thuộc lớp thế hệ đầu tiên thành lập Hội đồng, Bác sỹ Trần Thị Vân là Trưởng phòng giám định đầu tiên, kế đến là Bác sỹ Nguyễn Lê On ( Trưởng phòng Giám định từ năm 1987 - 1994), Bác sỹ Hồng Kim Ánh ( Trưởng phòng Giám định từ năm 1994 - 2004), về sau này khi được đổi thành Trung tâm Giám định Y khoa thì có Bác sỹ Bùi Thị Hải Ưng ( Giám đốc Trung tâm từ năm 2004 - 2010) và Bác sỹ Lê Thị Thu Hà làm Giám đốc Trung tâm từ năm 2010-2020. Hiện nay Bác sỹ Nguyễn Thị Mẫy là Phó Giám đốc phụ trách. Dưới sự lãnh đạo của các bác sỹ có trình độ chuyên môn cao, năng lực và nhiệt huyết với công việc, do đó đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích tiêu biểu

2. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

Trung tâm có cơ cấu:  01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ gồm

          Phòng Khám Giám định, phòng Tổ chức -Hành chính ( gồm cả công tác kế toán).

          Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cửa Trung tâm:

          Trung tâm Giám định Y khoa Gia Lai là cơ quan thường trực về Giám định y khoa của Hội đồng Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác Giám định Y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định Y khoa trên địa bàn tỉnh.

          Bên cạnh đó Trung tâm Giám định Y khoa  còn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp. Khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng ( nếu có đủ điều kiện theo quy định ).

Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa, tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa.

Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ Giám định Y khoa, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm).

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

01

Nguyễn Thị Mẫy

Phó Giám đốc

0914201123

Bsmayt4ggialai@gmail.com

Phụ trách chung hoạt động TT

02

Nguyễn Thị Yến

TP Tổ chức -Hành chính

0905109727

Nguyenthiyen2016@gmail.com

Phụ trách công tác Tổ chức – Kế toán

03

Nguyễn Thị Thanh Thanh

TP Khám Giám định

0987851085

 

Phụ trách công tác khám giám định

04

Trần Thị Hướng

PP Tổ chức – Hành chính

0984169468

Huonggl70@gmail.com

Phụ trách hồ sơ chế độ, hành chính

05

Nguyễn Thị Thanh Vân

PP Khám giám định

0972258968

phamminhtamvpdk@gmail.com

Phụ trách công tác khám sức khỏe

4. Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị)

- Tên cơ quan, đơn vị: Trung tâm Giám định Y khoa Gia Lai

- Địa chỉ:65 Phan Đình Phùng - Pleiku - Gia Lai

- Điện thoại cơ quan: 0269.3824255

- Số Fax:0269.3872908

- Địa chỉ thư điện tử: giamdinhykhoagl@yahoo.com.vn

- Thông tin liên hệ: Trần Thị Hướng; Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

- Số điện thoại di động: 0984.169.468