Hộp thư công vụ các đơn vị thuộc Sở y tế 

Lãnh đạo Sở Y tế 

 

STTHọ và tênChức vụĐịa chỉ thư điện tử
Lãnh đạo Sở Y tế
1Mai Xuân HảiGiám đốc Sởhaimx.syt@gialai.gov.vn
2Trần Duy LinhP.Giám đốc Sởlinhtd.syt@gialai.gov.vn
3Nguyễn Đình TuấnP.Giám đốc Sởtuannd.syt@gialai.gov.vn
4Đinh Hà NamP.Giám đốc Sởnamdh.syt@gialai.gov.vn
    

 

STTTên phòng/ban, đơn vịĐịa chỉ thư điện tử
1Phòng Nghiệp vụ Ynvy.syt@gialai.gov.vn
2Phòng Nghiệp vụ Dượcnvd.syt@gialai.gov.vn
3Phòng Kế hoạch Tài chínhkhtc.syt@gialai.gov.vn
4Phòng Tổ chức Cán bộtccb.syt@gialai.gov.vn
5Phòng Thanh tratt.syt@gialai.gov.vn
6Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh CDCcdc@gialai.gov.vn
7Chi cục ATVSTPatvstp.syt@gialai.gov.vn
8Chi cục DS-KHHGĐdskhhgd@gialai.gov.vn
9Trung tâm Giám định Y khoattgdyk@gialai.gov.vn
10Trung tâm Giám định Pháp Yttgdpy@gialai.gov.vn
11Trường THYTthyt@gialai.gov.vn
12Trung tâm Kiểm nghiệmttkn@gialai.gov.vn
13Bệnh viện 331bv331@gialai.gov.vn
14Bệnh viện Lao & Bệnh phổibvlp@gialai.gov.vn
 Bệnh viện Đa khoa tỉnhbvdktinh@gialai.gov.vn
16Bệnh viện YDCT-PHCNbvydct@gialai.gov.vn
17Bệnh viện Tâm thần kinhbvttk@gialai.gov.vn
18TTYT TX.AyunPattyt.ayunpa@gialai.gov.vn
19TTYT huyện Chư Pưhttyt.chupuh@gialai.gov.vn
20TTYT TX.An Khê
ttyt.ankhe@gialai.gov.vn
21TTYT Huyện Phú Thiệnttyt.phuthien@gialai.gov.vn
22TTYT Huyện Ia Pattyt.iapa@gialai.gov.vn
23TTYT Huyện Đăk Pơttyt.dakpo@gialai.gov.vn
24TTYT Huyện Chư Prôngttyt.chuprong@gialai.gov.vn
25TTYT TP.Pleikuttyt.pleiku@gialai.gov.vn
26TTYT Huyện Chư păhttyt.chupah@gialai.gov.vn
27TTYT Huyện Ia Graittyt.iagrai@gialai.gov.vn
28TTYT Huyện Đức Cơttyt.ducco@gialai.gov.vn
29TTYT Huyện Chư Sêttyt.chuse@gialai.gov.vn
30TTYT Huyện Krông Pattyt.krongpa@gialai.gov.vn
31TTYT Huyện Mang Yangttyt.mangyang@gialai.gov.vn
32TTYT Huyện Đăk Đoattyt.dakdoa@gialai.gov.vn
33TTYT Huyện Kông Chrottyt.kongchro@gialai.gov.vn
34TTYT Huyện K'Bangttyt.kbang@gialai.gov.vn
   

 

  •