1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện

 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  tỉnh Gia Lai là đơn vị sự nghiêp y tế công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Bệnh viện đặt tại Thôn 01, đường Dương Minh Châu, xã Trà Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

Bệnh viện chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2010 với quy mô 70

 

giường bệnh. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Bệnh viện đang từng bước cố gắng khắc phục để luôn tập trung vào công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, cơ sở vật chất đồng bộ cùng đội ngũ bác sỹ có trình độ chuyên môn, nhiệt tình trong công tác, những năm qua Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  tỉnh Gia Lai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, tạo lòng tin của người bệnh khi đến với Bệnh viện.

 

    1. Thông tin về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Bệnh viện

 

Cơ cấu tổ chức bệnh viện gồm: Ban giám đốc; 09 khoa lâm sàng và 04 phòng chức năng.

 

Có chức năng nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 

  • Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  tỉnh Gia Lai có chức năng khám và điều trị cho bệnh nhân theo Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01/7/2002 của Bộ Y tế ban hành “ Quy định chức năng , nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, trực thuộc Trung ương” và thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, chăm sóc sức khỏe nhân dân cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

 

  • Nhiệm vụ và quyền hạn: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai là bệnh viện chuyên khoa hạng 3 tuyến tỉnh, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế.
  • Bệnh viện được quy định tại Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện.

 

3. Thông tin về lãnh đạo trong Bệnh viện

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Lĩnh vực

phụ trách

Ban Giám đốc

 

 

 

Mai Minh Hiền

Giám đốc

0914033097

bsmaiminhhien@gmail.com

Toàn Bệnh

viện

Phạm Thế Cương

Phó giám đốc

0983442059

khcdt.bvlbp@gialai.gov.vn

Phụ trách KH, CĐT

Trưởng, phó khoa phòng

 

 

 

Phan Thị Tuyết

Trưởng phòng

0908506500

tchc.bvlbp@gialai.gov.vn

Phòng

TC-HC

Nguyễn Tấn Năm

Trưởng phòng

0914097597

tckt.bvlbp@gialai.gov.vn

Phòng

TC-KT

Huỳnh Văn Phước

Phó khoa

0986753233

kkhscc.bvlbp@gialai.gov.vn

Khoa Khám HSCC

Nay H’MLuôn

Trưởng khoa

0976275577

kna.bvlbp@gialai.gov.vn

Khoa Nội A

Ye Thiên Pẩu

Trưởng khoa

0919399407

knb.bvlbp@gialai.gov.vn

Khoa Nội B

Lê Đức Tiến

Trưởng phòng

0931627135

dd.bvlbp@gialai.gov.vn

Phòng Điều dưỡng

Hoàng Thị Thanh Hương

Phó khoa

0914045254

kdvtyt.bvlbp@gialai.gov.vn

Khoa Dược  - VTYT

Lê Thị Thu Hiền

Phụ trách khoa

0984989373

kxn.bvlbp@gialai.gov.vn

Khoa Xét nghệm

Nguyễn Huy Hoàng

Phụ trách khoa

0988468877

kcdha.bvlbp@gialai.gov.vn

Khoa CĐHA

Nguyễn Quang Phú

Phụ trách tổ

0983122749

tksnk.bvlbp@gialai.gov.vn

Tổ KSNK

Nguyễn Thị Bích Nga

Phụ trách tổ

0905266297

tdd.bvlbp@gialai.gov.vn

Tổ dinh dưỡng

4. Thông tin giao dịch chính thức

- Tên cơ quan, đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi  tỉnh Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn 1, đường Dương Minh Châu, xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai.

- Điện thoại cơ quan: 0269 3758011

- Địa chỉ thư điện tử: bvlbp@gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Mai Minh Hiền              Chức vụ: Giám đốc.

 

- Số điện thoại di động: 0914033097