1. Thông tin tóm lược quá trình hình thành và phát triển của đơn vị.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia lai được thành lập theo Quyết định số 532/QĐ-UBND, ngày 08/8/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, theo đó đơn vị là bệnh viện Nhi, tuyến tỉnh hạng III, với quy mô 200 giường bệnh, cơ cấu tổ chức bao gồm Ban Giám đốc, 05 phòng chức năng, 07 khoa điều trị, 03 khoa cận lâm sàng. Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, có chức năng nhiệm vụ khám và điều trị cho bệnh nhân nhi từ 0-16 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/5/2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, bệnh viện đã tổ chức tiếp nhận khám,cấp cứu, thu dung và điều trị bệnh nhân.

Đến ngày 19/11/2020 Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đươc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt từ 200 giường bệnh lên 280 giường bệnh theo Quyết định 636/QĐ-UBND.

Song song với việc đưa bệnh viện đi vào hoạt động được sự nhất trí của Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh; Chi bộ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 465-QĐ/ĐUK, ngày 24/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai: Về việc Thành lập Chi bộ cơ sở; Quyết định: 466-QĐ/ĐUK, ngày 24/01/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai: Về việc Chỉ định chính thức Cấp ủy chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 18/6/2019, Chi bộ Bệnh viện Nhi thành lập mới theo Quyết định số 15-QĐ/ĐUSYT, và chỉ định Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư, nhiệm kỳ 2015-2020 (theo quyết định số 16-QĐ/ĐUSYT, ngày 18/6/2019). Đến tháng 12/2020 chi bộ đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Cấp uỷ gồm 03 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư và chi uỷ viên.

Tổng số đảng viên tính đến 01/2021 là 27 đồng chí (Đảng viên chính thức: 27 đảng viên là nữ 13, chiếm 48%; dân tộc thiểu số 02, chiếm 7,4%; sau đại học 12, chiếm 44,4%).

Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cũng được thành lập theo Quyết định 119/QĐ-CĐN, ngày 10/12/2016; Ban chấp hành gồm 07 đồng chí: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch, 05 ủy viên. Chi đoàn Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/ĐCS, ngày 09/12/2020; Ban chấp hành khóa I gồm 05 đồng chí: 01 bí thư, 01 phó bí thư, 03 ủy viên BCH với tổng số là 89 đoàn viên chi đoàn.

2. Thông tin  cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức.

- Ban Giám đốc (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc).

- Các Phòng chức năng: Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị; Phòng KHTH-CNTT; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Vật tư-Thiết bị Y tế; Phòng Điều dưỡng.

- Các Khoa điều trị: Khoa Ngoại-Gây mê hồi sức; Khám-Cấp cứu; Hồi sức tích cực chống độc; Sơ sinh; Nội Tổng hợp-YHCT; Khoa Bệnh nhiệt đới; Liên chuyên khoa (Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt).

- Các Khoa Cận lâm sàng: Xét nghiệm-Giải phẩu bệnh, Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng, Khoa Dược.

3. Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan.

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ E.mail

Số điện thoại

1

Ths.Bs. Từ Thị Mai Linh

P. Giám đốc

bsmailinh@gmail.com

0905.371.010

2

Bs.CkII. Đặng Hữu Chiến

P. Giám đốc

huuchiendr@gmail.com

0914.009.090

 

4. Thông tin giao dịch chính thức .

- Tên cơ quan, đơn vị: Bệnh viện Nhi

- Địa chỉ: Thôn 6 – xã Trà Đa – Tp PleiKu – tỉnh Gia Lai

- Số điện thoại: 02693.797905.

- Số điện thoại đường dây nóng:0269.3797904

- Địa chỉ thư điện tử: bvnhi.syt

- Website: http://benhviennhi.gialai.gov.vn

- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Bích Thảo; chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại di động: 0367.450.572 , địa chỉ thư điện thử: bvnhi.syt

Trên đây là Báo cáo Về việc cung cấp thông tin để đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai của Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai./.