THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ Y TẾ GIA LAI

STTĐơn vịĐịa chỉSố điện thoại
Sở Y tế
1Văn phòng sở09 Trần Hưng Đạo-TP PleikuFax:02693.719.369
02693.719.369
2Phòng KH-TV09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.871.947
3Phòng Tổ chức cán bộ09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.830.316
4Phòng Nghiệp vụ Y09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.826.643
5Phòng Nghiệp vụ Dược09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.719.299
6Thanh tra sở09 Trần Hưng Đạo-TP Pleiku3.828.136